TwelveSky2 Update ผ้าคลุมระดับ GOD

22 มิถุนายน 2554, 11:53 น. Pageview: 2658 Comment: 0

 


TwelveSky2 Update ผ้าคลุมระดับ GOD
 


    เปิดตัวกับผ้าคลุมระดับ GOD อัพเดท เพิ่มความเทพ ให้กับตัวละครตั้งแต่ระดับ G ของเพื่อนๆ ให้มีความแข็งแกร่ง
เพิ่มยิ่งขึ้นกับผ้าคลุมเทพของสำนักต่างๆระยะเวลา: 21 มิถุนายน 2554 หลังเปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นไปรายละเอียด: Update ผ้าคลุมระดับ GOD 1-8 ทุกสำนักค่ะ สามารถหาได้จาก Monster ระดับ G1-G8 โดยการ
กำจัด Monster


1. ผ้าคลุมเทพสำนักเทพกระบี่

 

 

ผ้าคลุมเทพกระบี่(คลุมคริ)
คุณสมบัติ: 1. พลังป้องกัน
2. พลังป้องกันประจำตัว
3. อัตราป้องกันการโจมดีครั้งเดียวถึงชีวิต


ผ้าคลุมเทพกระบี่(คลุมมานา)

คุณสมบัติ: 1. พลังป้องกัน
2. พลังป้องกันประจำตัว
3. การใช้กำลังภายในลดลง


ผ้าคลุมเทพกระบี่(คลุมสกิล)
คุณสมบัติ: 1. พลังป้องกัน
2. พลังป้องกันประจำตัว
3. เลเวลการฝึกเคล็ดวิชาทั้งหมดเพิ่มขึ้น


 


 

คลุมคริ คลุมมานา คลุมสกิล


2. ผ้าคลุมเทพสำนักลัทธิปิศาจ

 

 

ผ้าคลุมเทพปิศาจ(คลุมคริ)
คุณสมบัติ: 1. พลังป้องกัน
2. พลังป้องกันประจำตัว
3. อัตราป้องกันการโจมดีครั้งเดียวถึงชีวิต


ผ้าคลุมเทพปิศาจ(คลุมมานา)

คุณสมบัติ: 1. พลังป้องกัน
2. พลังป้องกันประจำตัว
3. การใช้กำลังภายในลดลง


ผ้าคลุมเทพปิศาจ(คลุมสกิล)
คุณสมบัติ: 1. พลังป้องกัน
2. พลังป้องกันประจำตัว
3. เลเวลการฝึกเคล็ดวิชาทั้งหมดเพิ่มขึ้น

 
 

คลุมคริ คลุมมานา คลุมสกิล3. ผ้าคลุมเทพสำนักสราญรมย์


 

ผ้าคลุมเทพสราญรมย์(คลุมคริ)
คุณสมบัติ: 1. พลังป้องกัน
2. พลังป้องกันประจำตัว
3. อัตราป้องกันการโจมดีครั้งเดียวถึงชีวิต


ผ้าคลุมเทพสราญรมย์(คลุมมานา)

คุณสมบัติ: 1. พลังป้องกัน
2. พลังป้องกันประจำตัว
3. การใช้กำลังภายในลดลง


ผ้าคลุมเทพสราญรมย์(คลุมสกิล)
คุณสมบัติ: 1. พลังป้องกัน
2. พลังป้องกันประจำตัว
3. เลเวลการฝึกเคล็ดวิชาทั้งหมดเพิ่มขึ้น
 

คลุมคริ คลุมมานา คลุมสกิลตารางคุณสมบัติและข้อมูลต่างๆ ของผ้าคลุมเทพสำนักต่างๆ

 
 

Comment Box

ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 
 
Page | 1
 

Game Detail

Twelve Sky 2