WD ประกาศรายได้ไตรมาสสี่ปีงบประมาณ 54 พุ่งทะยาน 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

2 สิงหาคม 2554, 12:43 น. Pageview: 2007 Comment: 0

 

     เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป (Western Digital® (NYSE: WDC) รายงานผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 2554 และประจำไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สำหรับไตรมาสที่สี่ จำนวนเงินรับโดยรวมทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้สุทธิ 158 ล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ 0.67 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมียอดจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ทั้งสิ้น 54 ล้านยูนิต โดยผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่นี้ได้รวมเอาตัวเลข 35 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแผนการเข้าซื้อกิจการของฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ฮิตาชิ จีเอสที) ที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 และรวมจำนวนเงินค้างรับค้างจ่ายในคดีฟ้องร้องที่ไม่เกี่ยวข้อง และหากไม่นับรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ของบริษัทจะอยู่ที่ 193 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรือเท่ากับ 0.81 ดอลลาร์ต่อหุ้น1

     สำหรับผลประกอบการในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา บริษัทได้รายงานจำนวนเงินรับทั้งหมดที่ 2.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้สุทธิที่ 265 ล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ 1.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น และมียอดจัดส่งฮาร์ดไดรฟ์ทั้งสิ้น 50 ล้านยูนิต ทั้งนี้ผลประกอบการในปี 2010 ที่ผ่านมาได้รวมตัวเลขจำนวน 27 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค้างรับค้างจ่ายในคดีฟ้องร้อง และหากไม่นับรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วของบริษัทจะอยู่ที่ 292 ล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ 1.24 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมียอดเงินสดที่ 447 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการดำเนินงานในช่วงไตรมาสของเดือนมิถุนายน ปิดตัวเลขเงินสดรวมและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

      สำหรับปีงบประมาณ 2554 บริษัทได้ประกาศจำนวนเงินรับทั้งสิ้น 9.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้สุทธิ 726 ล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ 3.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น เปรียบเทียบกับจำนวนเงินรับทั้งหมดในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งอยู่ที่ 9.85 พันล้านดอลลาร์lสหรัฐ และรายได้สุทธิที่ 1.38 พันล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ 5.93 ดอลลาร์ต่อหุ้น  ทั้งนี้ รายได้สุทธิของปี 2554 นี้ได้รวมยอด 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนการเข้าซื้อกิจการของฮิตาชิ จีเอสที และรวมถึงจำนวนเงินค้างรับค้างจ่ายในคดีฟ้องร้องที่ไม่เกี่ยวข้อง  หากไม่นับรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ประจำปีงบประมาณ 2554 จะอยู่ที่ 770 ล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ 3.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น1  ทั้งนี้ รายได้สุทธิของปี 2553 ได้รวมตัวเลข 27 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นยอดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค้างรับค้างจ่ายในคดีฟ้องร้อง หากไม่นับรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว รายได้สุทธิแบบ non-GAAP ของปีงบประมาณ 2553 จะอยู่ที่ 1.41 พันล้านดอลลาร์ หรือเท่ากับ 6.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น2  

      ายจอห์น คอยน์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเวสเทิร์น ดิจิตอล กล่าวว่า “ในไตรมาสของเดือนมิถุนายน WDสามารถบรรลุเป้าหมายที่แข็งแกร่งมากเกินกว่าอุปสงค์ที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มลูกค้า OEM ของเรา WD เชื่อว่าอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากการใช้วิธีการบรรทุกสินค้าทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะถึงช่วงครึ่งหลังของปีปฏิทิน รวมถึงเรื่องความวิตกถึงความต่อเนื่องของปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นผลที่ตามมาหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น”

     “ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายของตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในปีงบประมาณ 2554 การเติบโตของปริมาณยูนิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ทั้งอุตสาหกรรมอยู่ที่ 4% ขณะที่ WD สามารถบรรลุการเติบโตที่ 6% เนื่องจากลูกค้าได้แสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบอย่างต่อเนื่องในการนำเสนอคุณค่าของ WD เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการเข้าซื้อกิจการในเชิงกลยุทธ์ของฮิตาชิ จีเอสทีให้เสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้เราได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานด้านการควบคุมกฎที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการอนุมัติ และจนถึงขณะนี้เราก็ได้รับความเห็นชอบจากบราซิล ไต้หวัน และตุรกีแล้ว และเรายังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมของเรา อย่างที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ เราคาดหวังว่าธุรกรรมในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สี่ของปีปฏิทินปี 2554 และกิจกรรมการวางแผนในการผนวกรวมกิจการของเราก็จะยังคงเป็นไปตามกำหนด” จอห์น คอยน์กล่าวในตอนท้าย

        1. รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2554 ประกอบด้วยรายได้สุทธิที่คำนวณตามแบบ GAAP จำนวน 158 ล้านดอลลาร์ บวกกับอีก 35 ล้านดอลลาร์ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ และจำนวนเงินค้างรับค้างจ่ายในคดีฟ้องร้องที่ไม่เกี่ยวข้อง รายได้สุทธิแบบ Non-GAAP สำหรับปีงบประมาณ 2554 ประกอบด้วยรายได้สุทธิแบบ GAAP จำนวน 726 ล้านดอลลาร์ บวกกับ 44 ล้านดอลลาร์ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ และจำนวนเงินค้างรับค้างจ่ายในคดีฟ้องร้องที่ไม่เกี่ยวข้อง ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 0.81 ดอลลาร์ และ 3.28 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2554 ตามลำดับนั้นได้รับการคำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดจำนวน 237 และ 235 ล้านหุ้นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ GAAP ส่วนผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและจำนวนเงินค้างรับค้างจ่ายในคดีฟ้องร้องที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ถือเป็นปัจจัยสำคัญ

       2. รายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2553 ประกอบด้วยรายได้สุทธิที่คำนวณตามแบบ GAAP จำนวน 265 ล้านดอลลาร์ บวกกับอีก 27 ล้านดอลลาร์ในส่วนของจำนวนเงินค้างรับค้างจ่ายในคดีฟ้องร้อง รายได้สุทธิแบบ Non-GAAP สำหรับปีงบประมาณ 2553 ประกอบด้วยรายได้สุทธิแบบ GAAP จำนวน 1.38 พันล้านดอลลาร์ บวกกับ 27 ล้านดอลลาร์ในส่วนของจำนวนเงินค้างรับค้างจ่ายในคดีฟ้องร้อง ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 1.24 ดอลลาร์ และ 6.05 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2553 ตามลำดับนั้นได้รับการคำนวณโดยการใช้หุ้นปรับลดจำนวน 235 และ 233 ล้านหุ้นแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นแบบ GAAP ส่วนผลกระทบทางภาษีของจำนวนเงินค้างรับค้างจ่ายในคดีฟ้องร้องไม่ได้ถือเป็นปัจจัยสำคัญ


 
 

Comment Box

ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 
 
Page | 1
 

Game Detail

Western Digital