World of Warcraft : Weapons Preview - Deathwing Raid Weapon Models

4 ตุลาคม 2554, 15:32 น. Pageview: 4242 Comment: 0

 World of Warcraft : Weapons Preview - Deathwing Raid Weapon Models

 

        กับแพทใหม่ล่าสุด 4.3 ของ World of Warcraft นี้ จากที่ผมเคยนำสนอไปแล้วก่อนหน้านี้เกี่ยวกับชุดเซ็ท Tier 11 ของทุกอาชีพ มาคราวนี้ผมขอพาเพื่อนๆ ไปดูความงามของบรรดาอาวุธที่จะดรอปจาก Raid ของเจ้า Death Wing กันบ้าง ซึ่งอาวุธส่วนใหญ่จะมีเอฟเฟคสวยๆ พวยพุ่งออกมา สามารถการันตีได้เลยว่าเหล่าสาวกเกมนี้เห็นแล้วต้องร้อง WoW! กันถ้วนหน้า แต่ว่าการจะได้มาคอบครองนั้นยังไงๆ ก็ต้องล้มเจ้ามักกรเพลิงไซส์บิ๊กเบิ้มตัวนี้ลงให้ได้เสียก่อนนะจ๊ะ
  
Axe - 1H #1                                         Axe - 1H #2

 
Axe - 1H #3                                            Axe - 2H

 
Bow                                               Crossbow

 
Dagger #1                                        Dagger #2

 
Dagger #3                                                  Gun

 
Mace - 1H #1                                                 Mace - 1H #2

 
Mace - 1H #3                                     Mace - 2H

 
Held in Off-Hand                                          Polearm

 
Shield #1                                              Shield #2

 
Staff #1                                               Staff #2

 
Staff #3                                              Staff #4

 
Sword - 1H #1                                    Sword - 1H #2

 
Sword - 2H                                                Wand #1


Wand #2


Legendary Daggers - Fangs of the Father

 

 
 

Comment Box

ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 
 
Page | 1
 

Game Detail

World of Warcraft