12Sky2 เปิดระบบ "แยกธาตุ" เอาใจคนเล่นแร่แปรธาตุ!!

2 พฤษภาคม 2554, 17:00 น. Pageview: 3198 Comment: 0

  

12Sky2 เปิดระบบ "แยกธาตุ"  เอาใจคนเล่นแร่แปรธาตุ!!

 
    อาวุธ ชุดเกราะ ที่ไร้คนต้องการ ในวันนี้มันจะกลับมามีค่าอีกครั้งกับ ระบบ "แยกธาตุ" ที่จะนำมาทำเงิน และ

แปรสภาพเป็นหินตีบวกไว้ใช้อัพเกรดอาวุธ ชุดเกราะที่เพื่อนๆ ต้องการเพิ่มคุณสมบัติให้เทพยิ่งขึ้นค่ะ

    
ระยะเวลา:
26 เมษายน 2554 เป็นต้นไปหลังเปิดเซิร์ฟเวอร์


รายละเอียด:

    12Sky2 เปิดระบบ "แยกธาตุ" ให้สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากแปลงอาวุธ ชุดเกราะที่ไร้ค่า ไม่มีคนต้องการให้กลับ
มาเป็นเงินและแปรสภาพเป็นหินตีบวกที่สามารถนำไปตีบวกอาวุธเทพๆ ได้อีกครั้ง
 
1. ไอเทมที่สามารถนำมาแยกธาตุได้นั้น คือ

        - อาวุธระดับสว่างที่ตีบวกแล้วเท่านั้น

        - ยุทธภัณฑ์,แหวน,สร้อย,ที่ตีบวกแล้ว และต้องเป็นระดับสว่างเท่านั้น

    
2. สามารถนำไปแยกธาตุได้ที่ NPC ชื่อ พ่อค้าหมากรุกดำ (ตัวเดียวกับ NPC หลอมรวมสัตว์เทพค่ะ)

            NPC พ่อค้าหมากรุกดำ

                         

3. อัตราของรางวัลที่ได้จากการแยกธาตุมีดังนี้ค่ะ

4. เมื่อกดสนทนากับ NPC พ่อค้าหมากรุกดำ จะมีหน้าต่างสนทนาในการแยกธาตุดังนี้ค่ะ
                                                              
คลิกที่ระบบแยกธาตุ

หน้าต่างระบบแยกธาตุ

นำไอเทมใส่ช่องระบบแยกธาตุ แล้วคลิกที่ยืนยัน
                         
เมื่อแยกธาตุเสร็จแล้วจะมีข้อความขึ้นที่หน้าต่างสนทนาด้านซ้ายมือว่า "การแยกธาตุสำเร็จแล้ว"  หมายเหตุ

  1. ไอเทมที่นำมาแยกธาตุแล้วจะหายไป แต่จะได้รับเป็นเงินและหินอัพเกรดแทนค่ะ

  2. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

 
 

Comment Box

ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 
 
Page | 1
 

Game Detail

Twelve Sky 2